Zábor chodníku, kdy ho budete potřebovat a jak na něj

Zábor chodníku patří k výrazným omezením užívání veřejného prostranství. Jedná se tedy o zásadní zásah do veřejného prostoru, který za standardních podmínek není žádným způsobem regulován.  Vstup a běžné užívání pro komunikační účely jsou tedy, zjednodušeně řečeno, povoleny všem. Co ale dělat, když je potřeba toto běžné užívání dočasně omezit? Kde si povolení k záboru vyřídit? Jak si administrativní náročnost tohoto úkonu usnadnit?

Kdy je potřeba zábor chodníku a dalších typů pronájmu veřejných prostranství

Nejčastějším důvodem jsou účely zejména komerční nebo stavební. V praxi to tak může být například umístění stolů a židlí před provozovnou, postavení stánku nebo například poměrně běžné úkony nutné v rámci opravy nebo rekonstrukce přilehlého objektu: přivezení kontejneru k odvozu suti, instalace lešení atd. A to i v rámci jediného dne; i na takto krátkou dobu se jedná o zábor.

V případě, že byste si například o zábor chodníku nepožádali, vystavujete se riziku postihu. V konečném důsledku tak můžete zaplatit částku i několikanásobně vyšší, než by vás stálo řádné povolení, za samotný zábor. A pozor, musíte za zábor zaplatit kromě nájemného i poplatek za užívání veřejného prostranství u příslušného dopravního úřadu.

 Jak správně postupovat

Konkrétně je zapotřebí vycházet ze zákona č. 565/1990 Sb. Nicméně současně je nezbytné pamatovat na to, že tuto problematiku si každá obec upravuje svou vlastní vyhláškou, která respektuje zásadní pravidla ze zákona, a navíc upravuje konkrétní pravidla pro zábor, jako např. lokality a cenu za zábor. Pro vás z toho plyne nutnost řídit se těmito konkrétními pravidly v případě, že se chystáte si zařídit zábor chodníku nebo jiného prostoru.

V zásadě lze říci, že si musíte pronajmout veřejné prostranství a dále podat žádost na vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace u příslušného dopravního úřadu. Po skončení záboru musíte veřejné prostranství protokolárně předat správci tohoto prostranství a opět jej uvést do stavu, v němž se nacházelo předtím, než jste jej začali užívat, tedy například se to týká opravy chodníkového nebo silničního krytu nebo poškozené zeleně. Zábor je samozřejmě možno prodloužit či zkrátit a adekvátně tomu si lze nechat vrátit poplatek. Veškeré nezbytné úkony s tímto krokem spojené samozřejmě také můžete přenechat profesionálům a ušetřit tak čas.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Copywrighter.cz

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

 

 

Nejste přihlášen. Přihlásit se

Aktuality z domova

Aktuality z domova partner rubriky Zprávy

Aktuální Zprávy

Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.

Profi články

Profi články je portál na vydávání Tiskových zpráv. Profi články je zpravodajsky portál společnosti Press Media. info@press-media.cz, profi-clanky.cz

Aktuality Facebook Like Box

Finmag

Finanční zpravodajství. Business News.

NAVRCHOLU.cz

Foto galerie

Přihlásit se | Design DonV optimalizace PageRank.cz