Už vás nebaví starat se o své pole?

Jste majitelem zemědělské půdy, kterou aktuálně nevyužíváte? Ornou půdu jste zdědili a nevíte, jak s ní naložit? Nebo jste v situaci, kdy potřebujete peníze? Důvody pro prodej pozemků mohou být různé, proto Vám nabízíme výkup zemědělské půdy.

Odkoupíme ornou půdu

Vlastníkům orné půdy nabízíme výkup zemědělských pozemků, ať už se jedná o výkup polí, luk, pastvin, vinic či menších oddělených pozemků. Výkup orné půdy je pro Vás zcela bez starostí.

Cena orné půdy

Cenu orné půdy určuje mnoho faktorů, mezi ty nejdůležitější patří především lokalita, bonita půdy, přístupové cesty k pozemku, jeho velikost a tvar, vzdálenost od zástavby a inženýrských sítí (např. vedení vysokého napětí).

Faktory, které ovlivňují cenu pozitivně:

Při výkupu pole nebo jiné zemědělské plochy ovlivňuje cenu zejména typ a struktura pozemku. Vyšší cenu bude mít pozemek, který se skládá pouze z jednoho typu půdy jako je například orná půda.

S vhodným půdním typem je spojená také úrodnost půdy, což je schopnost zajistit rostlinám dostatek živin a vláhy po celou dobu vegetace. K pozemku by měl být také snadný přístup, nejlépe po zpevněné komunikaci.

Faktory, které ovlivňují cenu negativně:

Negativně cenu pozemku ovlivní příliš velká vzdálenost od zástavby. Pokud váš pozemek obsahuje více typů zemědělských půd, může se tato okolnost taktéž projevit negativně na ceně. Pozemek by neměl být kamenitý, členitý a bez přístupu. Negativně cenu ovlivní také inženýrské sítě, které jsou vedeny přes váš pozemek.

Výpočet výkupní ceny:

Pro výpočet výkupní ceny půdy se vychází z BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Jedná se o základní mapovací a oceňovací jednotku, kterou určuje pětimístný číselný kód. BPEJ rozlišuje klimatické a půdní podmínky ovlivňující produktivitu půdy a tím pádem také její prodejní hodnotu.

Výměra jednotlivých BPEJ je uvedena v listu vlastnictví a k jejím hodnotám se dostanete i z katastru nemovitostí. Není také výjimkou, že větší pozemky mohou obsahovat více BPEJ.

Jednotlivé číslice kódu umožňují zjistit důležité informace o půdě:

  • 1. číslice kódu: Značí klimatický region, rozsah číslic je od 0 do 9, kde 0-5 představují sušší místa, 6-9 znamená chladnější a vlhčí region.
  • 2. a 3. číslice kódu: Značí hlavní půdní jednotku, která může obsahovat kódy od 01-78. Určují se zde půdní typy, subtypy, půdotvorné substráty, zrnitost a hloubka půdy.
  • 4. číslice kódu: Určuje kombinaci sklonitosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Je dána číselným rozsahem 0-9. Sklonitost území ovlivňuje obhospodařování pozemku, s tím například souvisí riziko eroze na svažitém území. Expozice pozemku ke světovým stranám má vliv na vegetační podmínky.
  • 5. číslice kódu: Stanoví kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti. Obsahuje číslice 0-9.

Jak vidíte problematika prodeje zemědělské půdy je poměrně rozsáhlá, a ne vždy se vám podaří ohlídat si ty nejlepší podmínky pro vás. Právě v těchto případech je lepší obrátit se na odborníky ze společnosti – Vykupnemovitostipraha.cz, který se na tuto problematiku dlouhodobě zaměřují.

Nezávazně je můžete požádat o radu týkající se prodeje pole a samozřejmě vám s tím i pomohou.

Nejste přihlášen. Přihlásit se

Aktuality z domova

Aktuality z domova partner rubriky Zprávy

Aktuální Zprávy

Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.

Profi články

Profi články je portál na vydávání Tiskových zpráv. Profi články je zpravodajsky portál společnosti Press Media. info@press-media.cz, profi-clanky.cz

Aktuality Facebook Like Box

Finmag

Finanční zpravodajství. Business News.

NAVRCHOLU.cz

Foto galerie

Přihlásit se | Design DonV optimalizace PageRank.cz