Financování formou emise dluhopisů

Emise dluhopisů představuje možnost, jak získat potřebný kapitál. Jaké má výhody a za jakých okolností může být velmi potřebná?

Co je to (podnikový) dluhopis

Dluhopis obecně je druhem cenného papíru. Vydáván je tzv. emitentem. Ten, kdo si dluhopis koupí, se naopak stává věřitelem.

Z dluhopisu pak vyplývá vzájemný vztah obou stran, který říká, že emitent se zavazuje věřiteli splatit dlužnou částku a rovněž je povinen k vyplacení výnosů, které z ní vyplývají.

Podnikový dluhopis lze tak z tohoto pohledu označit zjednodušeně jako určitou formu půjčky, s jejíž pomocí firma získává od věřitele kapitál.

Kdo a proč vydává dluhopisy

Emise firemních dluhopisů představuje jeden z alternativních způsobů financování. Typicky může být užitečný v okamžiku, kdy z nějakého důvodu firma nedokáže získat úvěr od banky.

Účel vydávání dluhopisů může být různorodý. Podnik tím má možnost získat finance na svůj další rozvoj a modernizaci, ale také tímto může řešit závažnou existenční krizi a snažit se dokonce odvrátit bankrot.

Vydávání podnikových dluhopisů již není rozšířeno pouze mezi velkými korporacemi, stále častěji se k tomuto kroku uchylují i drobní podnikatelé nebo dokonce začínající start-upy. Dluhopis totiž může vydat každý bez ohledu na velikost i formu podnikání, nemusí to nutně být akciová společnost.

Výhody podnikových dluhopisů

V porovnání například s citovaným bankovním úvěrem vykazuje emise podnikových dluhopisů nižší administrativní zátěž.

Další zásadní výhodou je i skutečnost, že tímto způsobem lze obvykle získat vyšší finanční částku. Pro podnikatele je financování formou dluhopisu výhodnější i díky nižším úrokovým sazbám, než za které by mohli úvěr nabýt v bance.

Prostřednictvím dluhopisu lze navíc často investovat i takový podnikatelský záměr, který by banka vůbec nepodpořila.

Rovněž se k dluhopisům často uchylují začínající podnikatelé, kteří kvůli absenci jakékoli historie mají v bance náročnější výchozí pozici.

Co je nutné před emisí dluhopisů zvážit

Emitent by měl na samém počátku zvážit především počet dluhopisů, jejich hodnotu a dobu splatnosti. Na místě je taktéž stanovení druhu a formy dluhopisů.

Přestože to se samotným cenným papírem nesouvisí, potřeba je myslet i na to, aby byla emise atraktivní pro investory. Také investory bude zajímat účel financování, proto by si společnost uvnitř sebe samé měla nastavit priority a určit si, jak získané peníze proinvestuje. Rovněž je nutné nabídnout investorům zajímavý úrok. 

Jak vydat dluhopis

Současná legislativní úprava umožňuje poměrně jednoduché a rychlé vydávání těchto cenných papírů.

Nutné je rozhodnout se, zda se bude dluhopis vydávat formou veřejné či neveřejné emise dluhopisů. U veřejné nabídky je nezbytné schvalování ČNB. V rámci neveřejné nabídky sám emitent rozhoduje, které informace zveřejní.

Jestliže je hodnota dluhopisů nižší než 1 milion EUR, emitent nemusí sestavovat prospekt emise. Pokud by se k tomu uchýlil, musel by si jej ještě nechat schválit Českou národní bankou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročný proces, většina emitentů v praxi usiluje jednoduše o to stanovený limit nepřekročit.

Co musí dluhopis obsahovat

  • označení, že se jedná o dluhopis
  • označení druhu dluhopisu
  • údaje o emitentovi
  • jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku
  • výnos dluhopisu nebo informaci, že daný dluhopis je bez výnosu
  • datum splatnosti
  • údaje o vlastníkovi dluhopisu
  • podpis emitenta
  • číselné označení dluhopisu 

Jak si vydávání dluhopisu usnadnit

V současné době lze již také využít služeb specializovaných společností, které jsou schopny nastavit požadované parametry emise a současně pro své klienty zajistit bezproblémový průběh s dodržením veškerých legislativních náležitostí.

Jednou z nich je i registrační agentura Parkerhill.cz z Prahy, která má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. Zároveň můžete využít nezávaznou konzultaci, kde se dozvíte podrobnější informace a rady o emisích firemních dluhopisů.

Nejste přihlášen. Přihlásit se

Aktuality z domova

Aktuality z domova partner rubriky Zprávy

Aktuální Zprávy

Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.

Profi články

Profi články je portál na vydávání Tiskových zpráv. Profi články je zpravodajsky portál společnosti Press Media. info@press-media.cz, profi-clanky.cz

Aktuality Facebook Like Box

Finmag

Finanční zpravodajství. Business News.

NAVRCHOLU.cz

Foto galerie

Přihlásit se | Design DonV optimalizace PageRank.cz