Čo všetko pokrýva poistenie bytu?

Pred tým než sa rozhodneme si poistiť byt, by sme mali byť oboznámení, so všetkými potrebnými informáciami, ktoré poistenie bytu obnáša.

Všetky potrebné informácie, ktoré potrebujeme vedieť môžme získať z internetu alebo od finančných agentov, ktorí pracujú v tomto obore. Nie vždy sa oplatí šetriť na poistení.

Čo je možné si poistiť v rámci poistenia bytu ?

Každé poistenie bytu sa vzťahuje na byt v osobnom vlastníctve, to znamená, že byt môže poistiť iba majiteľ, ktorý túto nehnuteľnosť vlastní.

Do poistenia bytu sú však zahrnuté :

Vnútorné časti poisteného bytu ( vnútorné priečky, vnútorné schodište, okná, dvere )

Vnútorné inštalácie bytu ( rozvody vody, plynu, elektriny, kanalizačné odpady a pod.)

Spoločné časti bytového komplexu, a to je napríklad ( schodisko)

Príslušenstvo bytu, ktoré sa nachádza mimo bytového komplexu, no ku ktorému má prístup iba majiteľ (pivnica, komora).

V rámci poistenia bytu je možné si tak isto, ako pri poistení bytu pripoistiť:

Náklady na demoláciu, pevne zabudované konštrukcie (satelit, anténa), prípadná strata bytu ( ak sa byt po poistnej udalosti stane neobývateľným ) sklá, obklady a pod.

Aká je pri poistení bytu výška splátky poistenia?

Každý majiteľ bytu má určitú predstavu, aká je hodnota jeho nehnuteľností. Pri uzatváraní bytoveho poistenia je vhodné poznať ceny v trhovej oblasti ( trhovú hodnotu bytu ).

Poistník si síce určuje poistnú sumu sám, no je veľmi doležité ju stanoviť tak, aby v prípade rôzneho poškodenia (poistnej udalosti) získal z poistenia bytu dostatočnú sumu za spôsobené škody.

Ak sa pri poistení bytu určí zlá trhová hodnota nehnutelnosti môže dôjsť, buď ku podpoisteniu, alebo nad poisteniu bytu.

Dôležité rady a tipy pri poistení bytu

Netreba zabúdať, že poistenie bytu nezahŕňa veci v domácnosti. Ak uzatvárame poistenie bytu je vhodné, aby sme boli oboznámení čo všetko toto poisteni kryje. Budeme tak chránení pred rôznymi prekvapenia, keď sa čokoľvek stane.

Je podstatné vedieť, že poistenie bytu nezahŕňa veci v domácnosti – veci v domácnosti sú opäť kryté iným poistením, ktoré sa nazýva poistenie domácnosti.

Mali by sme si dávať pozor na pod poistenie bytu vtedy je vhodné si uzatvoriť novú poistnú zmluvu, ak sme dali zlú hodnotu nehnuteľností.

Pred podpísaním poistnej zmluvy na byt je dôležité si poriadne prečítať zmluvu, čo všetko obsahuje taká poistná zmluva. Najdôležitejšie časti zmluvy sú tie, ktoré sa týkajú predmetu poistenia zmluvy a poisteného krytia.

Pred každým uzatvorením poistnej zmluvy, by sme si mali dobre zvážiť, ktoré rizika hrozia nášmu bytu a ktoré nie. Niekedy je zbytočné platiť vysoké poistenie bytu, kvôli riziku povodne ak bývame v bytovom komplexe na vyššom poschodí. Avšak naopak, ak sa náš byt nachádza v oblasti vysokej kriminality treba pouvažovať nad ďalším pripoistením kvôli krádežiam, vlámaním a pod.

Nejste přihlášen. Přihlásit se

Aktuality z domova

Aktuality z domova partner rubriky Zprávy

Aktuální Zprávy

Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.

Profi články

Profi články je portál na vydávání Tiskových zpráv. Profi články je zpravodajsky portál společnosti Press Media. info@press-media.cz, profi-clanky.cz

Aktuality Facebook Like Box

Finmag

Finanční zpravodajství. Business News.

NAVRCHOLU.cz

Foto galerie

Přihlásit se | Design DonV optimalizace PageRank.cz