Podmínky založení akciové společnosti

Akciová společnost je druh vzniklé korporace, fungující na základě cenných papírů (akcií) nebo zaknihovaných cenných papírů.

Akciová společnost

Akciová společnost

Pro založení akciové společnosti je nutno splnit několik podmínek. Jednou z nich je založení společnosti jednou fyzickou nebo jedou právnickou osobou. Nejvyšší počet společníků není stanoven. Nadále je třeba minimální výše základního kapitálu, která činí 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR, podle toho v jaké měně povedete účetnictví. Váš nejnižší možný vklad vám vždy musí dát součet nejméně zmíněných 2 000 000 Kč. Naopak nejvyšší možný vklad není nijak omezen. Je nutné také dodržovat určitou strukturu (orgány) společnosti, jimiž jsou valná hromada, představenstvo, které působí zároveň jako statutární orgán a dozorčí rada.

K založení samotné společnosti postačí přijetí stanov, tudíž už se nemusíte zabývat zakladatelskou smlouvou nebo listinou.

Osoba, která stanovy přijala, je tedy podílníkem na úpisech akcií. Stanovy obsahují potřebné informace:

  •        firmu, sídlo a předmět podnikání neboli činnosti, která bude pod záštitou společnosti  vykonávána
  •        výši základního kapitálu
  •        převoditelnost akcií
  •        přesný počet akcií a jmenovitou hodnotu, jejich druhy a také určení, které z nich budou znít na jméno nebo majitele,
  •        v případě různorodých akcií, jejich název a popis právní úpravy
  •        počet hlasů a způsob hlasování valné hromady
  •        přibližnou výši nákladů, které vzniknou se založením akciové společnosti
  •        další jiné údaje, pokud to stanový zákon

Další nedílnou součástí vzniku a začátku fungování, je požadavek zapsání do obchodního rejstříku. Návrh podávají všichni členové představenstva nebo statutární ředitel. Podpis na návrhu musí být úředně ověřen. V případě zvolení elektronické podoby návrhu, je třeba elektronického podpisu nebo využití datové schránky.

Nejste přihlášen. Přihlásit se

Aktuality z domova

Aktuality z domova partner rubriky Zprávy

Aktuální Zprávy

Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.

Profi články

Profi články je portál na vydávání Tiskových zpráv. Profi články je zpravodajsky portál společnosti Press Media. info@press-media.cz, profi-clanky.cz

Aktuality Facebook Like Box

Finmag

Finanční zpravodajství. Business News.

NAVRCHOLU.cz

Foto galerie

Přihlásit se | Design DonV optimalizace PageRank.cz