Svěřenský fond – Efektivní nástroj pro ochranu rodinného a firemního majetku

Nejen pro ty, kteří se s tímto pojmem ještě nesetkali, si na úvod představme odpověď na otázku, co je svěřenský fond? Jedná se o soubor majetku, který se jeho vlastník rozhodne předat do správy svěřenskému správci.

Po tomto aktu svěření majetku správci přestává být zakladatel fondu (původní vlastník) z právního hlediska jeho vlastníkem a de facto nad tímto majetkem ztrácí přímou kontrolu, přičemž ten se stává víceméně anonymním.  

Takto vyčleněný majetek tak nově nemá žádného vlastníka, ale právě pouze správce. Ten sice není vlastníkem, nicméně k tomuto majetku vykonává vlastnická práva, tj. má právo věc držet, užívat, nakládat s ní, a požívat její plody a užitky. 

 Výhody svěřenského fondu 

Svěřenecké fondys sebou přinášejí pro obě zainteresované strany celou řadu výhod. Jak již název článku napovídá, tak jejich hlavním využitím a zároveň i výhodou je ochránění soukromého nebo firemního majetku například před věřiteli, kteří by si jinak mohli nárokovat majetek zakladatele fondu. 

Další nespornou výhodu představuje zachování důvěrnosti informací o majetku, respektive skrytí identity jeho zakladatele. Veškerý majetek fondu je totiž v oficiálních registrech uváděn pouze pod jménem svěřenského správce, tudíž je obtížné, někdy až nemožné, vypátrat jeho původního majitele. 

Častokráte bývají svěřenské fondy využívány i jakožto nástroj pro předávání majetku v rodině.  Výhoda tohoto je očividná – dojde k zamezení možnosti bezmyšlenkovitého „rozfofrování“ lehce nabytého majetku z dědictví. 

V neposlední řadě svěřenské fondy úzce souvisí i s otázkou daňové optimalizace. Výhodou svěřenského fondu je, že při jeho využití v podnikání může dojít ke snížení daňového základu, což by v takovém případě logicky znamenalo i nižší daňové odvody. 

Nevýhody svěřenského fondu 

Svěřenský fond má ovšem i svá úskalí a nevýhody. Ze společenského hlediska se jedná především o hrozbu způsobenou tím, že není znám původní majitel majetku, a tudíž ani původ odkud tento majetek pochází. České svěřenské fondy sice podléhají různým evropským směrnicím proti praní špinavých peněz a zneužívání fondů k financování terorismu, nicméně ochrana je to nedostatečná. 

Hlavní nevýhody svěřenských fondů z pohledu jejich zakladatelů se objevily až v posledních letech. Od 1. ledna 2018 platí, že svěřenský fond vzniká až zápisem do evidence svěřeneckých fondů, od roku 2019 byla rovněž zavedena povinnost zápisu skutečného majitele svěřenského fondu do evidence údajů o skutečných majitelích, což značně komplikuje anonymizaci jeho identity. 

Pro někoho může být za nevýhodu považována i cena svěřenského fondu, ta zpravidla nebývá nikterak zanedbatelná, častokráte se pohybuje i v řádech desítek tisíc korun. Nicméně dosti závisí od potřeb a účelu zakladatele fondu. 

Založení svěřenského fondu rovněž není nikterak administrativně a byrokraticky snadnou záležitostí, proto jednoznačně stojí za zvážení možnost zřízení svěřenského fondu u odborné agentury např. Parkerhill.cz, která se tímto zabývá a má s jejich zakládáním bohaté zkušenosti.  

Nejste přihlášen. Přihlásit se

Aktuality z domova

Aktuality z domova partner rubriky Zprávy

Aktuální Zprávy

Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.

Profi články

Profi články je portál na vydávání Tiskových zpráv. Profi články je zpravodajsky portál společnosti Press Media. info@press-media.cz, profi-clanky.cz

Aktuality Facebook Like Box

Finmag

Finanční zpravodajství. Business News.

NAVRCHOLU.cz

Foto galerie

Přihlásit se | Design DonV optimalizace PageRank.cz