Registrace ochranné známky

Plánujete si registrovat ochrannou známku? Nezapomeňte, že v přihlašování známek a patentů platí tzv. přednostní právo. Ochranná známka, která je shodná či podobná s jinou ochrannou známkou pro totožné nebo podobné výrobky či služby, bude registrována tomu, kdo podal žádost o registraci dříve. Předností právo je vyjádření zásady first come first serve, která se uplatní jak při registraci ochranné známky EU, tak ochranné známky v České republice.

práv

Registrace ochranné známky

Rozhodná doba přihlášky a registrace

Rozhodnou dobou pro založení data přihlášky v ČR je datum a čas, kdy byla přihláška ochranné známky doručena Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Nikoli doba, kdy jste přihlášku zaslali poštou či kurýrní službou. Pokud budete doručovat přihlášku faxem či e-mailem, pak rozhoduje doba, kdy byla přihláška přijata Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Poté, co přihláška projde vstupní kontrolou, je označena časem a datem podání. Každé přihlášce ochranné známky je přiděleno spisové číslo.

Jaké má mít přihláška ochranné známky náležitosti

Povinné náležitosti, které musí přihláška ochranné známky mít a které zakládají řádné podání přihlášky, tj. právo přednosti ochranné známky ve smyslu ustanovení § 20 zákona o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů), jsou:

  • žádost o zapsání ochranné známky do rejstříku
  • osobní údaje přihlašovatele: jméno a příjmení fyzické osoby, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování, pokud je přihlašující osobou fyzická osoba, nebo obchodní firma, případně jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba
  • znění či plošné vyobrazení značení k přihlášení
  • seznam služeb a výrobků, pro které zápis ochranné známky požadujete

Správní poplatky registrace ochranné známky

V případě, že přihláška ochranné známky obsahuje všechny náležitosti, může proběhnout registrace ochranné známky. Pokud naopak některá z výše uvedených náležitostí chybí, budete vyzváni aby jste do 15-ti dní odstranili nedostatky a doplnili požadované údaje. Dnem, kdy doplníte všechny náležitosti vzniká přihlašujícímu právo přednosti. Od tohoto dne také běží 30-ti denní lhůta k zaplacení správního poplatku.

Nejste přihlášen. Přihlásit se

Aktuality z domova

Aktuality z domova partner rubriky Zprávy

Aktuální Zprávy

Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.

Profi články

Profi články je portál na vydávání Tiskových zpráv. Profi články je zpravodajsky portál společnosti Press Media. info@press-media.cz, profi-clanky.cz

Aktuality Facebook Like Box

Finmag

Finanční zpravodajství. Business News.

NAVRCHOLU.cz

Foto galerie

Přihlásit se | Design DonV optimalizace PageRank.cz