Aktuality

Aktuality

Rostoucí význam finanční gramotnosti
Stěžejním dokumentem týkajícím se finanční gramotnosti je Národní strategie finančního
vzdělávání, o které jsme se již blíže zmiňovali v kapitole 2. Kromě informací, které jsme
uváděli výše, obsahuje také tzv. Prioritní oblasti pro budoucnost. Jedná se o takové
problémové oblasti finančního trhu, na které by se finanční vzdělávání mělo nejvíce zaměřit.
Na základě aktuálního vývoje finančního trhu, demografických a sociálních změn NSFV
udává následující 3 prioritní oblasti:
1. Aktivní a odpovědná účast na finančním trhu,
2. Prevence proti zadlužení,
3. Zajištění na stáří.

Finanční trh nabízí mnoho finančních produktů a současně vzniká také velké množství
produktů nových. Produkty finančního trhu pak procházejí procesem neustálého zlepšování
a dochází rovněž ke zkvalitňování finančních služeb poskytovaných občanům. Finanční trh
však skýtá i mnoho úskalí, kterých si finančně negramotný člověk nemusí všimnout nebo je
rozpoznat. Vztah finanční trh – spotřebitel je vztahem vertikálním, proto spotřebitel (slabší
strana) potřebuje ochranu. Jak již bylo zmíněno, finanční vzdělání je nejlepší prevencí
v oblasti ochrany spotřebitele. Z toho důvodu podporují finanční vzdělávání právě státní
instituce. Pokud se spotřebitel neorientuje dobře na finančním trhu, kromě rizika ztráty peněz
je tu i riziko neefektivního využívání finančních produktů. Spotřebitel, který není v dostatečné
míře obeznámen s parametry finančních produktů, se nemůže ani správně rozhodovat mezi
možnostmi a klasicky volí důvěrně známé, avšak méně výhodné cesty, ať už co se spoření,
pojištění či půjček týče. Je také potřeba, aby občané svou účast na finančním trhu brali
aktivně a sami vyhledávali informace o svých spotřebitelských právech či o jednotlivých
nabízených produktech a službách. Cílem NSFV v této oblasti je efektivní chování
spotřebitelů.

Tip redakce:  Razítka a vizitky můžete mít vyrobené skoro ihned

Aktuality

Aktuality

 

Nejste přihlášen. Přihlásit se

Aktuality z domova

Aktuality z domova partner rubriky Zprávy

Aktuální Zprávy

Čerstvé zprávy a události z domova i ze světa. Aktuality ze světa sportu a financí. Novinky v oblasti módy a bydlení. Zprávy aktuálně.

Profi články

Profi články je portál na vydávání Tiskových zpráv. Profi články je zpravodajsky portál společnosti Press Media. info@press-media.cz, profi-clanky.cz

Aktuality Facebook Like Box

Finmag

Finanční zpravodajství. Business News.

NAVRCHOLU.cz

Foto galerie

Přihlásit se | Design DonV optimalizace PageRank.cz